blank

Dekan Medicinskog fakulteta Osijek - Prof.dr.sc. Jure Mirat

Napisano u uvodna riječ

 

dekan mirat 200 pl

Medicinski fakultet Osijek sastavnica je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i najmlađi Medicinski fakultet u Hrvatskoj. Svojom dinamikom razvoja i zalaganjem dosadašnjih dekana i svih djelatnika, kao visokoškolska ustanova odgovarajući potrebama vremena i lokalne sredine, proširio je studije te doveo do osnivanja zasebnog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, a u svojoj sastavnici zadržao studij medicine i medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
Nastava koja se odvija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te doktorskom studiju nastoji pružiti studentima najvišu razinu obrazovanja i osposobljenosti za profesije za koje se educiraju i za akademski status kojem teže. Pored toga, pruža i oblike trajne edukacije u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja.
Svojim nastavnim bazama, prvenstveno Kliničkom bolničkom centru Osijek, ali i svim drugim nastavnim bazama, prvenstveno u Slavoniji, ali i šire nastoji studentima omogućiti što veću mobilnost, kako bi stekli širu sliku o hrvatskoj medicini, a poticanjem međunarodne suradnje, programa i studija na internacionalnoj razini i svjetske medicine.
Medicinski fakultet Osijek teži biti fakultet dvadeset i prvog stoljeća koji prati svjetske trendove u usvajanju novih nastavnih sadržaja i najsuvremenih tehnologija i oblika provođenja nastave, kako bi studenti koji ga završe bili na najvišoj mogućoj razini osposobljenosti, zadovoljavajući suvremene potrebe tržišta, te stručne i etičke zahtjeve, ostvarujući ciljeve Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

 

Prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med.F.E.S.C.
Dekan Medicinskog fakulteta Osijek

 

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni