blank

Anatomija

Napisano u I. godina

 • Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. U sustavnom pristupu organi su grupirani prema zajedničkoj funkciji. Posebni naglasak u nastavi je na općim anatomskim principima važnim za razumijevanje građe i funkcije ljudskog tijela.
  Topografska anatomija: obolježja organa s obzirom na njihov smještaj i međusobni odnos s okolnim strukturama. Prema topografskom pristupu organi su grupirani prema lokaciji tj. položaju u tijelu. u praksi, svi organi u tijelu pripadaju nekoj anatomskoj regiji i nekom tjelesnom sustavu.
 • Uvod u anatomiju (P)
  Upoznavanje studenta s anatomskom terminologijom i ustrojstvom definirajući nazivlje i temeljna načela građe općih skupina anatomskih struktura pojašnjavajući sličnosti i različitosti određenih struktura unutar pojedine skupine. Temelji organizacije tjelesnih sustava.

  Uvod u osteologiju (P)
  Podjela i uloga koštane tvari u kostima: kompaktna i spongiozna. Organizacija spongiozne tvari u koštane trabekule: funkcijski značaj, primjeri okrajaka bedrene i nadlaktične kosti. Građa i funkcija (organizacija) vezivnog koštanog pokrova (periosta i zglobne hrskavice). Medularna šupljina i koštana srž: vrste i njihov funkcijski značaj. Podjela kostiju u osnovne tipove prema vanjskim obilježjima: duge, kratke, pločaste i nepravilne, te podvrste (pneumatične, sezamoidne, akcesorne). Okoštavanje, primarni i sekundarni centri okoštavanja, epifizne ploče (trakcijske i kompresivne) i epifizne crte, odnos zglobnih elemenata prema epifiznim pločama. Rast kostiju i cijeljenje koštanog prijeloma. Načela neurovaskularne opskrbe kostiju i veza s procesima razvitka, rasta i okoštavanja kostiju. Lomovi i cijeljenje lomova te uloga periosta.

  Kralješci (P)
  Broj, podjela i osnovni dijelovi kralježaka, osobitosti pojedinih skupina kralježaka. Križna i trtična kost. Statika kralješnice.

  Skelet prsnog koša (P)
  Rebra: broj, podjela i opći izgled rebara, osobitosti pojedinih skupina rebara - tri vrste zavijenosti rebara.
  Prsna kost

  Kosti trupa (S)
  Kralješci, rebra, prsna kost

  Kosti trupa (V)
  Kralješci, rebra, prsna kost

  Skelet gornjih okrajina (P)
  Scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, ossa carpi (prepoznavanje, proksimalni i distalni red kao cjelina), ossa metacarpi (opis i prepoznavanje), phalanx (opis i prepoznavanje).

  Skelet gornjih okrajina (S)
  Kosti ramenog obruča, kosti gornjih udova (nadlaktica, podlaktica i šaka)

  Skelet gornjih okrajina (V)
  Kosti ramenog obruča, kosti gornjih udova (nadlaktica, podlaktica i šaka)

  Skelet donjih okrajina (P)
  Pelvis, femur, tibia, fibula, ossa tarsi (prepoznavanje, topografija), ossa metacrapi (opis i prepoznavanje), phalanx).

  Skelet donjih okrajina (S)
  Kosti zdjelice, kosti donjih udova (natkoljenica, potkoljenice, stopalo)

  Skelet donjih okrajina (V)
  Kosti zdjelice, kosti donjih udova (natkoljenica, potkoljenice, stopalo)

  Uvod u sindesmologiju (P)
  Podjela zglobova i međukoštanih spojeva prema morfološkim obilježjima. Podjela sinovijalnih zglobova po obliku zglobnih tijela. Osi i ravnine gibanja i funkcijska anatomija zglobova. Organizacija (građa i funkcija) zglobnih hrskavica i elemenata zglobne čahure. Odnos sinovijalne membrane i zglobne šupljine. Ligamenti: podjela i vrste u odnosu prema zglobnoj šupljini i zglobnoj čahuri. Pridodani (neobvezatni) elementi zglobova. Odnos između stabilnosti i mobilnosti zglobova i osnovna biomehanička načela. Načela neurovaskularne opskrbe zglobova

  Zglobovi trupa (P)
  Intervertebralni diskovi, ligamenti, zglobovi između kralješaka, zglobovi glave i kralješnice, zglobovi rebara i prsne kosti, zglobovi rebara i kralješaka. Mehanika zglobova trupa.

  Zglobovi trupa (S)
  Intervertebralni diskovi, ligamenti, zglobovi između kralješaka, zglobovi glave i kralješnice, zglobovi rebara i prsne kosti, zglobovi rebara i kralješaka. Mehanika zglobova trupa.

  Zglobovi trupa (V)
  Intervertebralni diskovi, ligamenti, zglobovi između kralješaka, zglobovi glave i kralješnice, zglobovi rebara i prsne kosti, zglobovi rebara i kralješaka. Mehanika zglobova trupa.

  Zglobovi gornjih okrajina (P)
  Zglob prsne i ključne kosti, zglob akromiona i ključne kosti, zglob ramena, zglob nadlaktične i lakatne kosti, zglob nadlaktične i palčane kosti, zglobovi palčane i lakatne kosti, zglobovi šake. Mehanika zglobova gornjeg uda.

  Zglobovi gornjih okrajina (S)
  Zglob prsne i ključne kosti, zglob akromiona i ključne kosti, zglob ramena, zglob nadlaktične i lakatne kosti, zglob nadlaktične i palčane kosti, zglobovi palčane i lakatne kosti, zglobovi šake. Mehanika zglobova gornjeg uda.

  Zglobovi gornjih okrajina (V)
  Zglob prsne i ključne kosti, zglob akromiona i ključne kosti, zglob ramena, zglob nadlaktične i lakatne kosti, zglob nadlaktične i palčane kosti, zglobovi palčane i lakatne kosti, zglobovi šake. Mehanika zglobova gornjeg uda.

  Zglobovi donjih okrajina (P)
  Preponska simfiza, zglob između križne i trtične kosti, zglob kuka, zglob koljena, spoj kostiju potkoljenice, zglobovi stopala. Mehanika zglobova donjeg uda.

  Zglobovi donjih okrajina (S)
  Preponska simfiza, zglob između križne i trtične kosti, zglob kuka, zglob koljena, spoj kostiju potkoljenice, zglobovi stopala. Mehanika zglobova donjeg uda.

  Zglobovi donjih okrajina (V)
  Preponska simfiza, zglob između križne i trtične kosti, zglob kuka, zglob koljena, spoj kostiju potkoljenice, zglobovi stopala. Mehanika zglobova donjeg uda.

  Kosti neurokranijuma (P)
  Čeona kost, zatiljna kost, klinasta kost, tjemena kost, sljepoočna kost. Sveze među kostima neurokranija. Prednja, srednja i stražnja lubanjska jama, omeđenja i komunikacije sa ostalim prostorima glave i vrata.

  Kosti neurokranijuma (S)
  Čeona kost, zatiljna kost, klinasta kost, tjemena kost, sljepoočna kost. Sveze među kostima neurokranija. Prednja, srednja i stražnja lubanjska jama, omeđenja i komunikacije sa ostalim prostorima glave i vrata.

  Kosti neurokranijuma (V)
  Čeona kost, zatiljna kost, klinasta kost, tjemena kost, sljepoočna kost. Sveze među kostima neurokranija. Prednja, srednja i stražnja lubanjska jama, omeđenja i komunikacije sa ostalim prostorima glave i vrata.

  Kosti viscerokranijuma (P)
  Sitasta kost, nosna kost, raonik, suzna kost, jagodična kost, nepčana kost, gornja čeljust, donja čeljust, donja nosna školjka, jezična kost. Sveze kostiju lica, omeđenja šupljina u području lica i komunikacije među šupljinama.

  Kosti viscerokranijuma (S)
  Sitasta kost, nosna kost, raonik, suzna kost, jagodična kost, nepčana kost, gornja čeljust, donja čeljust, donja nosna školjka, jezična kost. Sveze kostiju lica, omeđenja šupljina u području lica i komunikacije među šupljinama.

  Kosti viscerokranijuma (V)
  Sitasta kost, nosna kost, raonik, suzna kost, jagodična kost, nepčana kost, gornja čeljust, donja čeljust, donja nosna školjka, jezična kost. Sveze kostiju lica, omeđenja šupljina u području lica i komunikacije među šupljinama.

  Uvod u miologiju (P)
  Tipovi mišićnog tkiva po građi, funkciji i distribuciji u ljudskom tijelu. Strukturalne komponente skeletnog mišića i podjela po obliku mišićnog trbuha, regresivne i atavističke varijacije mišića. Tetive, aponeuroze. Fascije i retinakuli, fascijalne i mišićne pregrade, tetivne ovojnice. Povezanost oblika (i izgleda mišića) i funkcije, međusobni odnos duljine vlakana, obima kretnji i snage mišićne kontrakcije. Biomehanika mišića, mišićni tonus i kontrakcija. Podjela mišića prema funkcijama (agonisti, sinergisti, antagonisti, fiksatori), izometrička i izotonička kontrakcija. Međusobni odnosi oblika kostiju, položaja zglobova i pripoja mišića na kretnje koje mišići ostvaruju. Načela neurovaskularne opskrbe mišića, tetiva i ligamenata.

  Mišićje gornjih okrajina (P)
  Rameni mišići (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, m. teres major et minor, m. deltoideus). Mišići koji povezuju trup s ramenim obručem (m. trapezius, m. latissimus dorsi). Mišići prsnog koša koji pokreću gornji ud (m. serratus anterior, m. pectoralis major, m. pectoralis minor). Mišići nadlaktice (m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. brachialis, m. triceps brachii). Mišići podlaktice (ekstenzori i fleksori) i šake (tenar i hipotenar, interosealni i lumbrikalni).

  Mišići leđa, prsnog koša i ramenog obruča (S)
  Površinska i duboka skupina leđnih mišića i mišića stražnje strane vrata, površinska i duboka skupina prsnih mišića, fascije prsnog koša, mišići i fascije u području ramena

  Mišići leđa, prsnog koša i ramenog obruča (V)
  Površinska i duboka skupina leđnih mišića i mišića stražnje strane vrata, površinska i duboka skupina prsnih mišića, fascije prsnog koša, mišići i fascije u području ramena

  Mišićje donjih okrajina (P)
  Mišići dna male zdjelice (diaphragma pelvis et urogenitale). Stražnji zdjelični mišići (glutealni i rotatori). Mišići (prednja, medijalna i stražnja skupina) i fascije natkoljenice. Mišići potkoljenice (prednja, lateralna i stražnja - površna i duboka skupina) i stopala (medijalni, lateralni i središnji). Retinaculum musculorum flexorum, retinaculum musculorum extensorum sup. et inf. Retinaculum musculorum fibularium sup. et inf.

  Mišići ruke (S)
  Mišići nadlaktice, mišići podlaktice, mišići šake, fascije šake.

  Mišići ruke (V)
  Mišići nadlaktice, mišići podlaktice, mišići šake, fascije šake.

  Mišići trbuha, zdjelice i natkoljenice (S)
  Trbušni mišići i fascije trbušnih mišića, mišići dna male zdjelice, diaphragma urogenitale, diaphragma pelvis, unutrašnji i vanjski mišići zdjelice, fascije zdjeličnih mišića, mišići natkoljenice, fascija natkoljenice

  Mišići trbuha, zdjelice i natkoljenice (V)
  Trbušni mišići i fascije trbušnih mišića, mišići dna male zdjelice, diaphragma urogenitale, diaphragma pelvis, unutrašnji i vanjski mišići zdjelice, fascije zdjeličnih mišića, mišići natkoljenice, fascija natkoljenice

  Mišići potkoljenice i stopala (S)
  Mišići potkoljenice, fascija potkoljenice, mišići stopala, fascije stopala

  Mišići potkoljenice i stopala (V)
  Mišići potkoljenice, fascija potkoljenice, mišići stopala, fascije stopala

  Morfologija središnjeg živčanog sustava (P)
  Osnove organizacije i građe mozga i kralježnične moždine. Morfologija telencephalona, diencephalona, mesencephalona, medulla oblongata, medulla spinalis, siva i bijela tvar mozga i kralješnične moždine, bazalni gangliji telencefalona, komisurna i asocijativna vlakna.

  Morfologija središnjeg živčanog sustava (S)
  Razvoj središnjeg živčanog sustava, morfologija mozga – telencefalon, diencefalon, mezencefalon, medulla oblongata, medulla spinalis, likvorski prostori i moždane ovojnice.
  Razvoj mozga, ovojnice, likvorski prostori i krvne žile mozga
  Embriologija mozda, neuralna cijev, moždani mjehurići, sustav moždanih komora, komunikacije i otjecanje likovora, moždane ovojnice, krvne žile mozga.

  Morfologija središnjeg živčanog sustava (V)
  Razvoj središnjeg živčanog sustava, morfologija mozga – telencefalon, diencefalon, mezencefalon, medulla oblongata, medulla spinalis, likvorski prostori i moždane ovojnice.
  Razvoj mozga, ovojnice, likvorski prostori i krvne žile mozga
  Embriologija mozda, neuralna cijev, moždani mjehurići, sustav moždanih komora, komunikacije i otjecanje likovora, moždane ovojnice, krvne žile mozga.

  Razvoj mozga, ovojnice, likvorski prostori i krvne žile mozga (P)
  Embriologija mozga, neuralna cijev, moždani mjehurići, sustav moždanih komora, komunikacije i otjecanje likovora, moždane ovojnice, krvne žile mozga.

  Sustav parasimpatikusa u području glave i vrata (P)
  Opća organizacija vlakana autonomnog živčanog sutava, parasimpatički i simpatički gangliji u području glave i vrata.

  Regio parotideomasseterica (S)
  Mišići: m. masseter, m. buccinator, m. digastricus, m. stylohyoideus; Fascije: fascia parotidea, fascia masseterica; Parotidna žlijazda. Krvne žile: a. carotis externa (općenito), a. temporalis superficialis, v. retromandibularis, v. temporalis superficialis; Živci i gangliji: n. auriculotemporalis, n. facialis s ograncima, n. tympanicus, ganglion oticum; Parotidni limfni čvorovi.

  Regio parotideomasseterica (V)
  Mišići: m. masseter, m. buccinator, m. digastricus, m. stylohyoideus; Fascije: fascia parotidea, fascia masseterica; Parotidna žlijazda. Krvne žile: a. carotis externa (općenito), a. temporalis superficialis, v. retromandibularis, v. temporalis superficialis; Živci i gangliji: n. auriculotemporalis, n. facialis s ograncima, n. tympanicus, ganglion oticum; Parotidni limfni čvorovi.

  Uho (P)
  Morfologija vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha. Vaskularizacija i inervacija vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha. Komunikacije bubnjišta sa ostalim strukturama glave i vrata. N. Vestibulocochlearis.

  Uho (S)
  Vanjsko uho – uška, vanjski slušni hodnik i bubnjić; Srednje uho – zidovi, slušne koščice, slušna cijev; Unutarnje uho – koštani i membranski labirint s dijelovima; Vaskularizacija i inervacija uha; N. vestibulocochlearis (s tijekom); Inervacija, vaskularizacija, venska i limfna drenaža uha.

  Uho (V)
  Vanjsko uho – uška, vanjski slušni hodnik i bubnjić; Srednje uho – zidovi, slušne koščice, slušna cijev; Unutarnje uho – koštani i membranski labirint s dijelovima; Vaskularizacija i inervacija uha; N. vestibulocochlearis (s tijekom); Inervacija, vaskularizacija, venska i limfna drenaža uha.

  Oko (P)
  Orbita, omeđenja i komunikacije. Građa oka, očne ovojnice, mišići očne jabučice, vanjski mišići oka, vaskularizacija i inervacija očne jabučice, očna vodica, produkcija i otjecanje, vidni put.

  Oko (S)
  Koštano omeđenje orbite i komunikacije; Sadržaj orbite i građa oka; Krvne žile: a. et v. ophtalmica; Živci i gangliji: n. opticus i vidni put, n. oculomotorius, n. trochlearis; n. abducens, n. trigeminus (općenito), n. ophtalmicus s ograncima, ganglion ciliare, simpatički splet uz a. ophtalmicu; Zaštitni i suzni aparat oka; Sekrecijski i odvodni suzni sustav.

  Oko (V)
  Koštano omeđenje orbite i komunikacije; Sadržaj orbite i građa oka; Krvne žile: a. et v. ophtalmica; Živci i gangliji: n. opticus i vidni put, n. oculomotorius, n. trochlearis; n. abducens, n. trigeminus (općenito), n. ophtalmicus s ograncima, ganglion ciliare, simpatički splet uz a. ophtalmicu; Zaštitni i suzni aparat oka; Sekrecijski i odvodni suzni sustav.

  Nos i paranazani sinusi (P)
  Smještaj, otvori paranazalnih sinusa, vaskularizacija i inervacija. Mimični mišići (mm. Sceleti) - funkcija i inervacija. Motorička (n. Facialis) i senzibilna inervacija lica. Krvne žile: a. Et v. Facialis, komunikacija venskog sustava lica i kavernoznog sinusa. Vanjski nos: građa, žile i živci. Nosna šupljina: građa i omeđenja, njušna sluznica. Krvne žile: a. Maxillaris (a. shenopalatina). Živci i gangliji: fila olphactoria, n. Maxillaris s ograncima, ganglion pterygopalatinum.

  Regio faciei anterior (S)
  Mimični mišići, motorna i osjetna inervacija lica; Krvne žile: a. et v. facialis, komunikacija venskog sustava lica i kavernoznog sinusa; Vanjski nos: građa, žile i živci; Nosna šupljina: građa i omeđenja, njušna sluznica, vaskularizacija i inervacija; Krvne žile: a. maxillaris (a. sphenopalatina) Živci i gangliji: fila olphactoria, n. maxillaris s ograncima, ganglion pterygopalatinum; Paranazalni sinusi: smještaj, otvori paranazalnih sinusa, vaskularizacija i inervacija. Limfna odvodnja lica.

  Regio faciei anterior (V)
  Mimični mišići, motorna i osjetna inervacija lica; Krvne žile: a. et v. facialis, komunikacija venskog sustava lica i kavernoznog sinusa; Vanjski nos: građa, žile i živci; Nosna šupljina: građa i omeđenja, njušna sluznica, vaskularizacija i inervacija; Krvne žile: a. maxillaris (a. sphenopalatina) Živci i gangliji: fila olphactoria, n. maxillaris s ograncima, ganglion pterygopalatinum; Paranazalni sinusi: smještaj, otvori paranazalnih sinusa, vaskularizacija i inervacija. Limfna odvodnja lica.

  Fossa infratemporalis (S)
  Mišići: m. epicranius, m. temporalis, žvačni mišići i žvakanje; Fascije: fascija temporalis, slojevi oglavka; Krvne žile i živci oglavka, a. maxillaris, pterigoidni venski splet s komunikacijama, n. mandibularis, chorda tympani, ganglion submandibulare et sublinguale, n. maxillaris, ganglion pterygopalatinum; Atriculatio temporomandibularis; Limfni čvorovi oglavka.

  Fossa infratemporalis (V)
  Mišići: m. epicranius, m. temporalis, žvačni mišići i žvakanje; Fascije: fascija temporalis, slojevi oglavka; Krvne žile i živci oglavka, a. maxillaris, pterigoidni venski splet s komunikacijama, n. mandibularis, chorda tympani, ganglion submandibulare et sublinguale, n. maxillaris, ganglion pterygopalatinum; Atriculatio temporomandibularis; Limfni čvorovi oglavka.

  Usna šupljina (P)
  Predvorje: usne, obrazi, desni i zubi. Usna šupljina u užem smislu: omeđenja i komunikacije. Jezik: izgled, dijelovi, unutarnji i vanjski mišići jezika. Krvne žile: a. et v. Lingualis. Motorna, senzibilna i okusna inervacija ganglion submandibulare limfa jezika. Tvrdo i meko nepce: izgled i mišići krvne žile i živci. Submandibularni trokut: omeđenja submandibularna i sublingvalna žlijezda n. mylohyoideus submandibularni limfni čvorovi.

  Trigonum submandibulare (S)
  Suprahioidni mišići i platizma: Usna šupljina - predvorje: usne, obrazi, desni i zubi; Usna šupljina u užem smislu: omeđenja i komunikacije; Jezik; Krvne žile: a. et v. Lingualis Motorna, senzibilna i okusna inervacija jezika; Ganglion submandibulare; Limfa jezika; Tvrdo i meko nepce: izgled i mišići, krvne žile i živci; Submandibularni trokut: omeđenja i topografija struktura; Submandibularna i sublingvalna žlijezda; N. mandibularis, n. mylohyoideus, n. hypoglossus; Submandibularni limfni čvorovi.

  Trigonum submandibulare (V)
  Suprahioidni mišići i platizma: Usna šupljina - predvorje: usne, obrazi, desni i zubi; Usna šupljina u užem smislu: omeđenja i komunikacije; Jezik; Krvne žile: a. et v. Lingualis Motorna, senzibilna i okusna inervacija jezika; Ganglion submandibulare; Limfa jezika; Tvrdo i meko nepce: izgled i mišići, krvne žile i živci; Submandibularni trokut: omeđenja i topografija struktura; Submandibularna i sublingvalna žlijezda; N. mandibularis, n. mylohyoideus, n. hypoglossus; Submandibularni limfni čvorovi.

  Ždrijelo i parafaringealni prostor (P)
  Mišići ždrijela, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, vaskularizacija i inervacija ždrijela. Parafaringealni prostor – položaj, sadržaj i komunikacije.

  Načela gradje spinalnih živaca (P)
  Opće ustrojstvo motoričkih i osjetilnih vlakana spinalnih živaca. Stražnji ogranci cervikalnih živaca – n. Suboccipitalis, n. Occipitalis major, n. Occipitalis tertius. Organizacija prednjih ogranaka spinalnih živaca – plexus cervicalis, plexus brachialis.

  Trigonum caroticum i krvne žile mozga (S)
  Mišići – sternocleidomastoideus i omohyoideus; Vratne fascije; Omeđenja i komunikacije, lingvalni trokuti; Krvne žile: a. carotis communis, a. carotis externa et interna s ograncima, v. jugularis interna et externa; Živci: n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, ansa n. hypoglossi, truncus sympaticus (općenito i vratni dio); Ždrijelo: građa, mišići, inervacija i gutanje; Parafaringealni prostor i komunikacije.

  Trigonum caroticum i krvne žile mozga (V)
  Mišići – sternocleidomastoideus i omohyoideus; Vratne fascije; Omeđenja i komunikacije, lingvalni trokuti; Krvne žile: a. carotis communis, a. carotis externa et interna s ograncima, v. jugularis interna et externa; Živci: n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, ansa n. hypoglossi, truncus sympaticus (općenito i vratni dio); Ždrijelo: građa, mišići, inervacija i gutanje; Parafaringealni prostor i komunikacije.

  Grkljan (P)
  Hrskavice grkljana, spojevi i sveze hrskavica grkljana i ostalih struktura, mišići grkljana, vaskularizacija, inervacija i limfna odvodnja grkljana. Topografski odnosi grkljana.

  Regio colli lateralis et fossa jugularis (S)
  Infrahioidni mišići, vratne fascije; Sadržaj: štitasta žlijezda, doštitne žlijezde; grkljan (hrskavice, mišići i inervacija), dušnik; Krvne žile: truncus brachiocephalicus, venae brachiocephalicae, v. jugularis anterior; Živci: n. laryngeus recurrens; Mišići: m. trapezius, mm. scaleni, m. splenius capitis, m. levator scapulae; Sadržaj: fossa supraclavicularis major et minor, skalenski otvori (omeđenja, sadržaj); Krvne žile: a. et v. subclavia s ograncima, venski kut; Živci: n. phrenicus, plexus cervicalis, plexus brachialis (općenito i ogranci fascikulusa).

  Regio colli lateralis et fossa jugularis (V)
  Infrahioidni mišići, vratne fascije; Sadržaj: štitasta žlijezda, doštitne žlijezde; grkljan (hrskavice, mišići i inervacija), dušnik; Krvne žile: truncus brachiocephalicus, venae brachiocephalicae, v. jugularis anterior; Živci: n. laryngeus recurrens; Mišići: m. trapezius, mm. scaleni, m. splenius capitis, m. levator scapulae; Sadržaj: fossa supraclavicularis major et minor, skalenski otvori (omeđenja, sadržaj); Krvne žile: a. et v. subclavia s ograncima, venski kut; Živci: n. phrenicus, plexus cervicalis, plexus brachialis (općenito i ogranci fascikulusa).

  Prednja stijenka trbušnog zida (P)
  Anterolateralni trbušni zid. Mišići trbušne stijenke: m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis, m. pyramidalis Fascije trbušnih mišića, fascia transversalis, ovojnica ravnog trbušnog mišića (slojevi, sadržaj), linea alba, lig. Inguinale. Slabe točke prednjega trbušnog zida Krvne žile, živci i limfa prednje trbušne stijenke Orijentacijske crte na prednjoj trbušnoj stijenci, podjela na kvadrante, projekcije organa na prednju trbušnu stijenku. Regio umbilicalis, nabori peritoneja prednje trbušne stijenke Regio inguinalis. Canalis inguinalis: stijenke, površinski i duboki prsten, sadržaj, spermatični snop, razlike između muškarca i žene, spuštanje testisa.

  Sredoprsje, dušnik i pluća (P)
  Medijastinum (položaj, podjela i sadržaj). Timus. Jednjak. Prsni limfovod. Mehanika disanja; Organizacija interkostalnih prostora; Orijentacijske crte na stijenci prsnog koša; Sadržaj prsne šupljine: dušnik, dušnice, pluća , poplućnica (granice, pleuralni sinusi), funkcionalni i nutritivni krvotok pluća, limfa pluća; Projekcije organa prsne šupljine.

  Regio pectoralis (S)
  Mišići: m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. latisimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis, m. triceps brachii, m. subclavius, m. deltoideus;
  Dojka, krvne žile (a. et v. thoracica interna), limfa dojke;
  Stijenka prsnog koša:
  Mišići prsne stijenke (mm. intercostales, mm. subcostales, m. transversus thoracis, mm. levatores costarum), ošit;
  Mehanika disanja;
  Krvne žile: aa. et vv. Intercostales;
  Živci: nn. intercostales, n. phrenicus;
  Organizacija interkostalnih prostora;
  Orijentacijske crte na stijenci prsnog koša;
  Sadržaj prsne šupljine:
  dušnik, dušnice, pluća (smještaj, režnjevi, hilus), poplućnica (granice, pleuralni sinusi), funkcionalni i nutritivni krvotok pluća, limfa pluća;
  Projekcije organa prsne šupljine.

  Regio pectoralis (V)
  Mišići: m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. latisimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis, m. triceps brachii, m. subclavius, m. deltoideus;
  Dojka, krvne žile (a. et v. thoracica interna), limfa dojke;
  Stijenka prsnog koša:
  Mišići prsne stijenke (mm. intercostales, mm. subcostales, m. transversus thoracis, mm. levatores costarum), ošit;
  Mehanika disanja;
  Krvne žile: aa. et vv. Intercostales;
  Živci: nn. intercostales, n. phrenicus;
  Organizacija interkostalnih prostora;
  Orijentacijske crte na stijenci prsnog koša;
  Sadržaj prsne šupljine:
  dušnik, dušnice, pluća (smještaj, režnjevi, hilus), poplućnica (granice, pleuralni sinusi), funkcionalni i nutritivni krvotok pluća, limfa pluća;
  Projekcije organa prsne šupljine.

  Srce (P)
  Građa, položaj i topografija srca. Projekcije srca na prednju prsnu stijenku. Auskultacijekse točke srčanih ušća. Vaskularizacija i inervacija miokarda.

  Srce (S)
  Medijastinum (položaj, podjela i sadržaj)
  Srce
  Timus
  Jednjak
  Prsni limfovod
  Krvne žile: aorta, grane luka aorte, aorta thoracica i ogranci, truncus pulmonalis, vena cava superior, venae brachiocephalicae, vena azygos, vena
  hemazygois.
  Živci: n. vagus, n. phrenicus, truncus sympaticus, n. splanchicus major et minor

  Srce (V)
  Medijastinum (položaj, podjela i sadržaj)
  Srce
  Timus
  Jednjak
  Prsni limfovod
  Krvne žile: aorta, grane luka aorte, aorta thoracica i ogranci, truncus pulmonalis, vena cava superior, venae brachiocephalicae, vena azygos, vena
  hemazygois.
  Živci: n. vagus, n. phrenicus, truncus sympaticus, n. splanchicus major et minor

  Razvoj mezenterija (P)
  Razvoj i položaj mezenterija – primitivno crijevo, podjela i okretanje dijelova primitivnog crijeva.
  Periteoneum, mezogastrij, mezenterij i mezokolon;
  Slobodni dijelovi i dijelovi probavne cijevi prirasli za trbušnu stijenku;
  Zatoni, udubine i nabori peritoneuma;
  Podjela peritonealne šupljine;
  Odnosi peritoneuma i trbušnih organa.

  Organi probavnog sustava I (P)
  Tašto crijevo
  Vito crijevo
  Slijepo crijevo
  Crvuljak
  Debelo crijevo (uzlazno, popre_no, silazno, sigmoidno, ravno crijevo, analni kanal);
  Razlike u građi između taštog i vitog te između tankog i debelog crijeva
  Krvne žile: aorta abdominalis s ograncima, vena cava inferior,
  sustav portalnog krvotoka i njegova veza s ostalim sustavima;
  Limfa trbušne šupljine.

  Razvoj mezenterija, prednji trbušni zid, ingvinalni kanal (S)
  Anterolateralni trbušni zid:
  Mišići trbušne stijenke: m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis, m. pyramidalis;
  Fascije trbušnih mišića, fascia transversalis, ovojnica ravnog trbušnog mišića (slojevi, sadržaj), linea alba, lig. Inguinale;
  Slabe točke prednjega trbušnog zida;
  Krvne žile, živci i limfa prednje trbušne stijenke;
  Orijentacijske crte na prednjoj trbušnoj stijenci, podjela na kvadrante, projekcije organa na prednju trbušnu stijenku;
  Regio umbilicalis, nabori peritoneja prednje trbušne stijenke;
  Regio inguinalis
  Canalis inguinalis: stijenke, površinski i duboki prsten,
  sadržaj, spermatični snop, razlike između muškarca i žene, spuštanje testisa
  Razvoj i položaj mezenterija
  Periteoneum, mezogastrij, mezenterij i mezokolon;
  Slobodni dijelovi i dijelovi probavne cijevi prirasli za trbušnu stijenku;
  Zatoni, udubine i nabori peritoneuma;
  Podjela peritonealne šupljine;
  Odnosi peritoneuma i trbušnih organa

  Razvoj mezenterija, prednji trbušni zid, ingvinalni kanal (V)
  Anterolateralni trbušni zid:
  Mišići trbušne stijenke: m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis, m. pyramidalis;
  Fascije trbušnih mišića, fascia transversalis, ovojnica ravnog trbušnog mišića (slojevi, sadržaj), linea alba, lig. Inguinale;
  Slabe točke prednjega trbušnog zida;
  Krvne žile, živci i limfa prednje trbušne stijenke;
  Orijentacijske crte na prednjoj trbušnoj stijenci, podjela na kvadrante, projekcije organa na prednju trbušnu stijenku;
  Regio umbilicalis, nabori peritoneja prednje trbušne stijenke;
  Regio inguinalis
  Canalis inguinalis: stijenke, površinski i duboki prsten,
  sadržaj, spermatični snop, razlike između muškarca i žene, spuštanje testisa
  Razvoj i položaj mezenterija
  Periteoneum, mezogastrij, mezenterij i mezokolon;
  Slobodni dijelovi i dijelovi probavne cijevi prirasli za trbušnu stijenku;
  Zatoni, udubine i nabori peritoneuma;
  Podjela peritonealne šupljine;
  Odnosi peritoneuma i trbušnih organa

  Retroperitoneum (S)
  Stražnji trbušni zid:
  Mišići: m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. psoas minor
  Krvne žile: aa. lumbales, vv. lumbales, v. lumbalis ascendens
  Živci: n. subcostalis, plexus lumbalis (prednje grane spinalnih živaca L: 1,2,3,4)
  Retroperitonealni prostor (smještaj, sadržaj):
  Bubrezi, građa nefrona, nadbubrežne žlijezde, mokraćovodi
  Krvne žile: a. et v. renalis
  Živci: plexus lumbalis et sacralis s ograncima
  Limfa trbušne šupljine.

  Retroperitoneum (V)
  Stražnji trbušni zid:
  Mišići: m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. psoas minor
  Krvne žile: aa. lumbales, vv. lumbales, v. lumbalis ascendens
  Živci: n. subcostalis, plexus lumbalis (prednje grane spinalnih živaca L: 1,2,3,4)
  Retroperitonealni prostor (smještaj, sadržaj):
  Bubrezi, građa nefrona, nadbubrežne žlijezde, mokraćovodi
  Krvne žile: a. et v. renalis
  Živci: plexus lumbalis et sacralis s ograncima

  Organi probavnog sustava II (P)
  Želudac, dvanaesnik, slezena, gušterača
  Jetra i žučni vodovi, žučni mjehur. Topografski odnosi i projekcije organa na prednju trbušnu stijenku. Vaskularizacija i inervacija i limfna drenaža.
  Aorta abdominalis s ograncima
  Tašto crijevo
  Vito crijevo
  Slijepo crijevo
  Crvuljak
  Debelo crijevo (uzlazno, popre_no, silazno, sigmoidno, ravno crijevo, analni kanal);
  Razlike u građi između taštog i vitog te između tankog i debelog crijeva
  Krvne žile: aorta abdominalis s ograncima, vena cava inferior,
  sustav portalnog krvotoka i njegova veza s ostalim sustavima;

  Mokraćni sustav (P)
  Retroperitonealni prostor (smještaj, sadržaj):
  Bubrezi, građa nefrona, nadbubrežne žlijezde, mokraćovodi
  Krvne žile: a. et v. renalis
  Mokraćni mjehur;
  Mokraćna cijev (muškarca i žene); Topografski odnosi, vaskularizacija, inervacija i limfna drenaža.

  Opskrbna područja t. coeliacus, a. mes. sup. i a. mes. inf. (S)
  Želudac, dvanaesnik, slezena, gušterača
  Jetra i žučni vodovi, žučni mjehur
  Krvne žile: aorta abdominalis – truncus coeliacus; vena cava inferior
  Živci: plexus coeliacus, nervi splanhnici, pars abdominalis systematis sympatici.
  Aorta abdominalis s ograncima
  Tašto crijevo
  Vito crijevo
  Slijepo crijevo
  Crvuljak
  Debelo crijevo (uzlazno, popre_no, silazno, sigmoidno, ravno crijevo, analni kanal);
  Razlike u građi između taštog i vitog te između tankog i debelog crijeva
  Krvne žile: aorta abdominalis s ograncima, vena cava inferior,
  sustav portalnog krvotoka i njegova veza s ostalim sustavima;
  Limfa trbušne šupljine.

  Aorta abdominalis s ograncima (V)
  Tašto crijevo
  Vito crijevo
  Slijepo crijevo
  Crvuljak
  Debelo crijevo (uzlazno, popre_no, silazno, sigmoidno, ravno crijevo, analni kanal);
  Razlike u građi između taštog i vitog te između tankog i debelog crijeva
  Krvne žile: aorta abdominalis s ograncima, vena cava inferior,
  sustav portalnog krvotoka i njegova veza s ostalim sustavima;
  Limfa trbušne šupljine.

  Muški spolni organi (P)
  Muški spolni organi: sjemenik, pasjemenik, sjemenovod, sjemenski mjehurić, predstojna žlijezda, bulbouretralna žlijezda, vanjski spolni organi; vaskularizacija, inervacija i limfna drenaža.
  Ženski spolni organi (P)
  Ženski spolni organi: jajnik, jajovod, maternica, rodnica, vanjski spolni organi; vaskularizacija, inervacija i limfna drenaža.

  Mala zdjelica (S)
  Mišići dna male zdjelice (diaphragma pelvis et urogenitale);
  Trigonum urogenitale, fascije i prostori koje omeđuju analni kanal;
  Mokraćni mjehur;
  Mokraćna cijev (muškarca i žene);
  Muški spolni organi: sjemenik, pasjemenik, sjemenovod, sjemenski mjehurić, predstojna žlijezda, bulbouretralna žlijezda, vanjski spolni organi;
  Ženski spolni organi: jajnik, jajovod, maternica, rodnica, vanjski spolni organi;
  Krvne žile: a. et v. iliaca comunis, a. et v. iliaca interna s
  ograncima, a. et v. iliaca externa, a. et v. testicularis s.ovarica
  Živci: plexus pudendus, pars pelvina et sacralis systematis parasympatici
  Peritonealne udubine u muškarca i žene.

  Mala zdjelica (V)
  Mišići dna male zdjelice (diaphragma pelvis et urogenitale);
  Trigonum urogenitale, fascije i prostori koje omeđuju analni kanal;
  Mokraćni mjehur;
  Mokraćna cijev (muškarca i žene);
  Muški spolni organi: sjemenik, pasjemenik, sjemenovod, sjemenski mjehurić, predstojna žlijezda, bulbouretralna žlijezda, vanjski spolni organi;
  Ženski spolni organi: jajnik, jajovod, maternica, rodnica, vanjski spolni organi;
  Krvne žile: a. et v. iliaca comunis, a. et v. iliaca interna s
  ograncima, a. et v. iliaca externa, a. et v. testicularis s.ovarica
  Živci: plexus pudendus, pars pelvina et sacralis systematis parasympatici
  Peritonealne udubine u muškarca i žene.

  Fossa axillaris, nadlaktica, podlaktica i šaka (S)
  Mišići: m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. latisimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis, m. triceps brachii, m. subclavius, m. deltoideus;
  Klavipektoralni trokut, pazušna udubina, pazušni otvori (omeđenja);
  Krvne žile: a. et v. axillaris s ograncima, v. cephalica. Živci: plexus brachialis;
  Mišići ramenog obruča
  M. trapezius, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior, m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
  Mišići nadlaktice i fascija nadlaktice. Brazde i kanali nadlaktice i lakatne regije;
  Krvne žile: a. et v. brachialis, a. cubitalis
  Živci: n. musculocutaneus, n. radialis, senzibilna inervacija nadlaktice. Limfa ruke
  Mišići podlaktice i šake. Fascija podlaktice, retinaculum flexorum. Brazde i kanali podlaktice, karpalni kanali, Guyonov kanal.
  Krvne žile: a. et v. radialis, a. et v. ulnaris, arcus palmaris superficialis et profundus, površne vene ruke. Živci: n. medianus, n. ulnaris. Senzibilna inervacija podlaktice i šake.

  Fossa axillaris, nadlaktica, podlaktica i šaka (V)
  Mišići: m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. latisimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis, m. triceps brachii, m. subclavius, m. deltoideus;
  Klavipektoralni trokut, pazušna udubina, pazušni otvori (omeđenja);
  Krvne žile: a. et v. axillaris s ograncima, v. cephalica. Živci: plexus brachialis;
  Mišići ramenog obruča
  M. trapezius, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior, m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
  Mišići nadlaktice i fascija nadlaktice. Brazde i kanali nadlaktice i lakatne regije;
  Krvne žile: a. et v. brachialis, a. cubitalis
  Živci: n. musculocutaneus, n. radialis, senzibilna inervacija nadlaktice. Limfa ruke
  Mišići podlaktice i šake. Fascija podlaktice, retinaculum flexorum. Brazde i kanali podlaktice, karpalni kanali, Guyonov kanal.
  Krvne žile: a. et v. radialis, a. et v. ulnaris, arcus palmaris superficialis et profundus, površne vene ruke. Živci: n. medianus, n. ulnaris. Senzibilna inervacija podlaktice i šake.

  Natkoljenica (S)
  Stražnji zdjelični mišići (glutealni i rotatori)
  Mišići (prednja, medijalna i stražnja skupina) i fascije natkoljenice.
  Foramen suprapiriforme et infrapiriforme.
  Regio glutealis - foramen ischiadicum majus et minus.
  Fossa ischiorectalis
  Regio femoris – trigonum femorale, canalis femoralis, canalis adductorius
  Krvne žile: a. et v. femoralis s ograncima
  Živci: n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus
  Senzibilna inervacija natkoljenice.

  Natkoljenica (V)
  Stražnji zdjelični mišići (glutealni i rotatori)
  Mišići (prednja, medijalna i stražnja skupina) i fascije natkoljenice.
  Foramen suprapiriforme et infrapiriforme.
  Regio glutealis - foramen ischiadicum majus et minus.
  Fossa ischiorectalis
  Regio femoris – trigonum femorale, canalis femoralis, canalis adductorius
  Krvne žile: a. et v. femoralis s ograncima
  Živci: n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus
  Senzibilna inervacija natkoljenice.

  Potkoljenica (S)
  Mišići potkoljenice (prednja, lateralna i stražnja - površna i duboka skupina) i stopala (medijalni, lateralni i središnji).
  Retinaculum musculorum flexorum, retinaculum musculorum extensorum sup. et inf.
  Retinaculum musculorum fibularium sup. et inf.
  Fossa poplitea
  Regio cruris anterior
  Regio cruris posterior
  Pes - canalis tarsalis, dorsum et planta
  Krvne žile: a. et v. poplitea, a. tibialis anterior, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis duboki i površinski venski sustav noge, v. saphena magna et parva
  Živci: n. peroneus, n. tibialis, n. plantaris med. et lat.
  Senzibilna inervacija potkoljenice i stopala
  Limfa noge.

  Potkoljenica (V)
  Mišići potkoljenice (prednja, lateralna i stražnja - površna i duboka skupina) i stopala (medijalni, lateralni i središnji).
  Retinaculum musculorum flexorum, retinaculum musculorum extensorum sup. et inf.
  Retinaculum musculorum fibularium sup. et inf.
  Fossa poplitea
  Regio cruris anterior
  Regio cruris posterior
  Pes - canalis tarsalis, dorsum et planta
  Krvne žile: a. et v. poplitea, a. tibialis anterior, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis duboki i površinski venski sustav noge, v. saphena magna et parva
  Živci: n. peroneus, n. tibialis, n. plantaris med. et lat.
  Senzibilna inervacija potkoljenice i stopala
  Limfa noge.
 • Obavezna literatura:
  1. Waldayer, Anatomija čovjeka, Zagreb 2009., Golden Marketing – Tehnička knjiga
  2. Marušić A, Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka 2004. Medicinska naklada
  3. Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka, Zagreb 1993. Medicinska Naklada, 5. pretiskano izdanje
  4. Sobotta: Atlas of Human Anatomy. Urban and Schwartzenberg, Munchen, 1983.

  Dopunska literatura:
  1. Nikolić V., Keros P. Klinička anatomija abdomena, Zagreb 2000. Naklada Ljevak
  2. Kahle W, H Leonhardt, W Platzer: Sustav organa za pokretanje, Zagreb 1989. JUMENA, 4. prerađeno izdanje; Utrobni organi, Zagreb 1990. JUMENA, 4. prerađeno izdanje; Živčani sustav i osjetila, Zagreb 1996. Medicinska Naklada, 4.pretiskano izdanje
 • 05.02.2014. | 19.02.2014. | 04.06.2014. | 11.06.2014. | 02.07.2014. | 04.09.2014. | 18.09.2014. |
  • Prof.dr.sc. Radivoje Radić
  • Prof.dr.sc. Robert Selthofer
  • Doc.dr.sc. Igor Lekšan
  • Doc.dr.sc. Antonio Kokot
  • Anđela Marić, dr.med.
  • Zvonimir Vrselja, dr.med.

  Vanjski suradnici:
  • Tanja Kovač, dr.med.
  • Antun Šumanovac, dr.med.
  • Darija Šnajder, dr.med.
  • Ivan Koprivčić, dr.med.
  • Vjekoslav Wertheimer, dr.med.
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Poznavati anatomsko nazivlje te definirati temeljna načela građe pojedinih organa svake od temeljnih strukturnih skupina: somatske, visceralne te «opskrbne i kontrolne» strukture
  2.    Nabrojiti dijelove i opisati pojedine anatomske strukture svakog organa
  3.    Objasniti irigaciju i inervaciju svakog organa
  4.    Opisati strukture lokomotornog aparata i objasniti njihovu funkciju
  5.    Nabrojiti sadržaj pojedine regije i objasniti topografske odnose pojedinih anatomskih struktura
  6.    Primijeniti temeljna znanja iz anatomije i povezati ih s klinički značajnim entitetima
  7.    Povezati poznavanje anatomije i načela fizikalnog pregleda pacijenta, te prikaza anatomskih struktura različitim slikovnim dijagnostičkim postupcima

  VJEŠTINE

  1.    Pokazati granice pojedinih regija i njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru
  2.    Uočiti i objasniti topografske odnose u svakoj regiji

  Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • Poznavati anatomsku terminologiju i ustrojstvo, definirati nazivlje i temeljna načela građe općih skupina anatomskih struktura.
  • Prepoznati i imenovati kosti, orijentirati u prostoru i staviti ih u odnos sa susjednim skeletnim elementima, s posebnim naglaskom na morfološka obilježja pojedinog dijela kostiju i zglobna tijela i plohe, trup s bridovima i plohama te hvatištima mišića.
  • Prepoznati i imenovati zglob, te ga orijentirati u prostoru i staviti u odnos s kostima koje sudjeluju u njegovom formiranju, s posebnim naglaskom na zglobna tijela i ploštine, pripojište zglobne čahure, sveze i samu mehaniku zgloba.
  • Prepoznati i imenovati mišić, staviti ga u odnos sa susjednim mišićima, s posebnim naglaskom na polazište i hvatište, funkciju i inervaciju mišića.
  • Prepoznati i imenovati svaki izolirani visceralni organ, te staviti u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupljinom/regijom tijela kojoj pripada (kod šupljih organa poznavat će početak, tijek i završetak organa ta osobitost prijelaza u susjedne organe, opis ploština i rubova, slojeva zida te karakteristike lumena, odnos prema seroznim membranama i mezenteriju; kod solidnih organa osobitosti ploština i rubova, segmentaciju i hilus, te odnos prema seroznim membranama i mezenteriju); za sve organe će poznavati njihovu opskrbu (inervacija i irigacija), te projekcije i odnose; poznavati integumentalni sustav (ulogu i građu kože, potkožje i masno tkivo, fascije, površinske žile i potkožne živce, te perifernu i segmentalnu inervaciju kože, angiosome i limfosome).
  • Poznavati organizaciju autonomnog dijela živčanog sustava (simpatički, parasimpatički i enterički dio), organizaciju središnjeg živčanog sustava, te građu i funkciju moždanih i moždinskih živaca s prepoznavanjem pojedinih perifernih živaca sa stavljanjem u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupljinom/regijom tijela kroz koje se pruža i opisivanjem od proksimalno prema distalno uz navođenje motoričkih i osjetnih ogranaka, te skupina mišića i dijelova kože koju inervira.
  • Prepoznati i imenovati svaku pojedinu krvnu žilu, staviti ju u odnos s okolnim organima i tjelesnom šupjinom/regijom tijela kroz koje se pruža, s opisivanjem od proksimalno prema distalno (za arterije) tj od distalno prema proksimalno (za vene) uz navođenje ogranaka (tj. pritoka) te njihovih irigacijskih teritorija.
  • Svladati topografsku anatomiju u smislu razumijevanja podjele tijela na regije, definiranja granice regija, te poznavanje organizacije anatomskih struktura koje čine funkcijske cjeline; poznavanja obilježja određene anatomske strukture sa stajališta sustavne i topografske anatomije te objašnjavanja aspekata koje strukturu čine važnom u kliničkoj medicini.

webmail studomat  knjiznica alumni