blank

Engleski jezik

Napisano u III. godina

 • Obuhvaćena su područja biomedicinskih znanosti predviđena programom treće studijske godine: patofiziologija, patologija, farmakologija, medicinska mikrobiologija i parazitologija, klinička propedeutika
 • Mišićno koštani sustav:patologija, osteoporoza (S)
  Živčani sustav: patologija (S)
  Dišni sustav- anatomija i fiziologija (S)
  Živčani sustav: odabrane teme -Alzheimer, disleksija (S)
  Dišni sustav: odabrane teme – pušenje (S)
  Koža: anatomija i fiziologija (S)
  Koža: patologija (S)
  Medicinska psihologija: odabrane teme – ponašanje (S)
  Psihijatrija: odabrane teme – depresija, anoreksija (S)
  Kolokvij 
 • Obavezna literatura:
  1. Aleksandra Žmegač Horvat, Medical English- Reading+Vocabulary Exercises, Medicinska naklada Zagreb
  Dopunska literatura:
  1. Davi-Ellen Chabner, The Language of Medicine
 • 10.02.2014. | 20.02.2014. | 15.06.2014. | 29.06.2014. | 10.09.2014. | 24.09.2014. |
 • Vanjski suradnici:
  • prof. Margareta Krenus
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Raspravljati na engleskom jeziku o građi, patologiji, kao i o anatomiji i fiziologiji o živčanom, dišnom kožnom sustavu i napisati sastav o odabranoj temi iz medicinske psihologije.
  • Učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika.

webmail studomat  knjiznica alumni