blank

Katedra za dermatovenerologiju

Napisano u Katedre

Predsjednik katedre

  • Prof.dr.sc. Ivan Dobrić

Nastavnici i suradnici

  • Prof.dr.sc. Ivan Dobrić - redoviti profesoru trajnom zvanju
  • Doc.dr.sc. Darko Biljan - docent
  • Zlatica Jukić, dr.med. - asistent
  • Ivanka Muršić, dr.med. - asistent
  • Nela Šustić, dr.med. - asistent

Vanjski suradnici

  • Ala Ageel, dr.med. - asistent
  • Renata Vukadin, dr.med. - asistent
  • mr.sc. Melita Vukšić, dr.med. - asistent
  • dr.sc. Tanja Batinac, dr.med. - viši asistent

Povijest razvoja

Od utemeljenja Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Medicinski fakultet Osijek), do 30. rujna 2006. godine , postojala je i samostalna Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Prva predsjednica Katedre bila je prof. dr. sc. Vladimira Barišić Druško.

Gore navedena Katedra za dermatovenerologiju 1. listopada 2006. spojila se s Katedrom za infektologiju, mikrobiologiju s parazitologijom te ja nastala nova, zajednička Katedra pod nazivom Katedra za infektologiju, dermatovenerologiju i mikrobiologiju s parazitologijom. Takva zajednička Katedra postojala je do 2006. godine, a predsjednik Katedre bio je prof. dr. sc. Ivan Soldo , specijalist infektolog.

Ponovno utemeljenje samostalne Katedre, odlukom Fakultetskoga vijeća Medicinskog fakulteta Osijek donesenoj na 116. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća , održanoj 23. veljače 2009. iz gore navedene zajedničke Katedra izdvojena je Katedra za dermatovenerologiju, a konstituirajuća sjednica ponovno utemeljene samostalne Katedre za dermatovenerologiju održana je 24. veljače 2009.

Za predsjednika Katedre izabran je prof. dr. sc. Ivan Dobrić (mandatno razdoblje 2008./2010.), specijalist dermatologije i venerologije te specijalist patološke anatomije. Godine 2010. prof. Dobrić ponovo je izabran za predsjednika Katedre i na toj je dužnosti ostao do isteka njegova 5-godišnjeg ugovora o radu s Medicinskim fakultetom Osijek, tj. do 30. rujna 2013. godine, odnosno do njegova odlaska u starosnu mirovinu. V.d. predsjednik Katedre od 2013. Godine je doc.dr.sc.Darko Biljan.

webmail studomat  knjiznica alumni