blank

Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

Napisano u Katedre

Predsjednica katedre

 • Izv.prof.dr.sc. Marina Samardžija

Nastavnici i suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Marina Samardžija - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Snježana Džijan - docent
 • Doc.dr.sc. Andrea Milostić-Srb - docent
 • Dr.sc. Bahrija Lenz - viši asistent
 • Dr.sc. Ružica Palić Kramarić - poslijedoktorand

Vanjski suradnici

 • Doc.dr.sc. Ivo Kalajzić - docent
 • Dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić - viši asistent
 • Dr.sc. Irena Jukić – viši asistent
 • Bojana Bošnjak - asistent
 • Kristina Kujavec Šljivac - asistent

Povijest razvoja

Od 1998.godine dislocirani Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb postaje samostalan Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tada je u izvođenju nastave sudjelovao doc.dr. sc. Damir Grgičević, dr. med. koji je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Postupno izvođenje nastave preuzima Marina Samardžija, dr. med.

Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku  je osnovana  2006.godine. Prva Predsjednica katedre je bila  prof. dr. sc. Marina Samardžija, dr. med. koja tu funkciju obnaša i danas. Također je  voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu KBC Osijek. Odjel postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Danas Katedra broji devet članova od kojih su četiri u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu. Pet je nastavnika u naslovnim zvanjima. Članovi Katedre su istaknuti stručnjaci u svojim područjima znanstvenog djelovanja (transfuzijska medicina, biologija, citologija, forenzika). Osnutkom Katedre stekli su se uvjeti za izvođenje znanstvenih studija i kvalitetniju edukaciju osoblja. Katedra organizira i izvodi veći broj kolegija na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima.

Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku nastojat će u uvjetima porasta broja studijskih programa na Medicinskom fakultetu J.J. Strossmayera u Osijeku održati postojeću i povećati kadrovsku strukturu katedre. Katedra potiče razvoj i napredak  svojih nastavnika kako bi se zadovoljile sve zahtjevnosti  znanstveno nastavnog rada.

webmail studomat  knjiznica alumni