blank

Katedra za nuklearnu medicinu i onkologiju

Napisano u Katedre

Predsjednik katedre

 • Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, dr.med.

Nuklearna medicina:

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Izv.prof.dr.sc. Mario Štefanić - izvanredni profesor
 • Tatjana Kralj - asistent
 • Dunja Mudri - asistent

Vanjski suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Maja Franceschi - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Tomislav Jukić - docent
 • Doc.dr.sc. Tomislav Kizivat - docent
 • Dr.sc. Sunčana Divošević - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Ivana Marić - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Vlado Wagenhofer- poslijedoktorand

Onkologija:

Nastavnici i suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Damir Gugić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Ilijan Tomaš - docent

Vanjski suradnici

 • Doc.dr.sc. Hrvoje Šobat - docent
 • Doc.dr.sc. Josip Joachim Grah - docent
 • Doc.dr.sc. Vesna Bišof - docent
 • Dr.sc. Suzana Erić, dr. med. - viši asistent
 • Dr.sc. Josipa Flam, dr.med. - poslijedoktorand
 • Mate Matić, dr.med. - asistent
 • Mirela Šambić Pelc - asistent

 

Povijest razvoja

Za vrijeme trajanja dislociranog studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je s radom započeo akademske 1979./80. godine, do 1998. godine, kada Medicinski fakultet Osijek postaje samostalnim fakultetom u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nastava iz nuklearne medicine održavala se kao sastavni dio nastave interne medicine koju je sa suradnicima do 1985. godine izvodila doc. dr. sc. Cvijeta Špringer-Margetić. U kasnijem razdoblju suradnici u nastavi postaju liječnici specijalisti nuklearne medicine Odjela za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Opće bolnice Osijek. Nuklearna medicina samostalnim predmetom postaje 1998. godine, te je s patofiziologijom do 2008. godine bila integrirana u Katedru za patofiziologiju i nuklearnu medicinu.

U cilju poboljšavanja znanstveno-nastavne djelatnosti, a nakon što su ispunjeni svi potrebni ustrojbeni i organizacijski uvjeti za izvođenje studijskog programa nastave iz nuklearne medicine, Odlukom Fakultetskog vijeća od 29. rujna 2008. godine, Katedra za nuklearnu medicinu postaje samostalna nastavna ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta Osijek. Prvim docentom iz znanstvene grane Nuklearne medicine u Katedri za patofiziologiju i nuklearnu medicinu medicinskog fakulteta Osijek, 2006. godine, postao je doc. dr. sc. Ivan Mihaljević.

Danas, nastavu iz nuklearne medicine u Katedri za nuklearnu medicinu izvode liječnici specijalisti nuklearne medicine u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima koji su u kumulativnom radnom odnosu s Medicinskim fakultetom Osijek i Odjelom za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničke bolnice Osijek.

Od 1998. do 2006. godine pročelnik Katedre za patofiziologiju i nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek bio je prof. dr. sc. Ivan Karner, a od 2006. godine predsjednik Katedre za patofiziologiju i nuklearnu medicinu bio je doc. dr. sc. Ivan Mihaljević koji utemeljuje samostalnu Katedru za nuklearnu medicinu i 2008. godine postaje njenim predsjednikom.

webmail studomat  knjiznica alumni