blank

Fiziologija

Napisano u II. godina

 • Fiziologija respiracijskog sustava, fiziologija kardiovaskularnog sustava, fiziologija probavnog sustava, fiziologija bubrega, fiziologija endokrinih žlijezda, fiziologija sporta, fiziologija ronjenja i letenja, pregled znanstvene literature.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Guyton i Hall: Medicinska fiziologija, 11. izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2006
 • 30.06.2014. | 14.07.2014. | 16.07. | 01.09.2014. | 15.09.2014. |
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Identificirati, opisati i objasniti najvažnije funkcionalne značajke neuromuskularnog, kardiovaskularnog, respiracijskog, bubrežnog, gastrointestinalnog, endokrinološkog, hematopoetskog i reprodukcijskog sustava na razini stanice, organa i cijelog organizma
  2.    Opisati, raščlaniti i raspraviti nadzorne mehanizme (negativne i pozitivne povratne sprege) neophodne za održavanje homeostaze
  3.    Objasniti mehanizme komunikacije i integracijsku funkciju pojedinih organskih sustava
  4.    Nabrojati i raspraviti promjene koje nastaju u svakom organskom sustavu ukoliko dođe do otklona vrijednosti parametara unutar i izvan fizioloških granica
  5.    Opisati i objasniti funkcijske testove u procjeni stanja organizma, opća načela procjene bioloških sustava, raščlaniti kliničko-laboratorijske testove, te opisati načela tumačenja laboratorijskih testova i procjene općeg stanja organizma

  VJEŠTINE

  1.    Pripraviti krvni razmaz te brojati krvne stanice te odrediti i vrednovati brojevni odnos raznih vrsta stanica
  2.    Provesti testove zgrušavanja te analizirati i tumačiti rezultate
  3.    Izmjeriti arterijski krvni tlak i tumačiti nalaze
  4.    Provesti postupak snimanja EKG-a te analizirati i tumačiti temeljna načela normalnog EKG-a
  5.    Provesti temeljna mjerenja respiracijske funkcije i testove opterećenja te analizirati i tumačiti rezultate
  6.    Provesti test tolerancije na glukozu te analizirati i tumačiti rezultate

  • Definirati pojam homeostaze
  • Opisati homeostatske mehanizame, navesti primjer i značajke
  • Definirati stanicu, sastav izvanst. i unutarst. tekućine, prijenos tvari kroz st. Membranu
  • Opisati i objasniti nastanak membranskog i akcijskog potencijala
  • Objasniti kontrakcije skeletnog i glatkog mišića i definirati razlike među njima.
  • Opisati srce i objasniti ritmične ekscitacije srca, analizirati rad srčane crpke i varijabli koje utječu na njega,
  • Nabrojati osnovne elemente EKG, objasniti osnove EKG-a i interpretirati značenja
  • Opisati i objasniti fiziologiju srčanog mišića, srčani ciklus, srčani tonovi, regulaciju srčanog rada, provodnu srčanu muskulaturu.
  • Prepoznati normalni EKG: način registracije, EKG odvode
  • Objasniti regulaciju srčanog minutnog volumena i venskog priljeva
  • Definirati rastegljivost i popustljivost krvnih žila i funkcije arterijskog i venskog sustava, pulzacije arterijskog tlaka, vene i njihove funkcije, opisati i objasniti osnovne principe protoka kroz tkiva
  • Objasniti građu mikrocirkulacije i kapilara, vazomocija, difuzija kroz kapilarnu stijenku, međustanični prostor i tekućina, limfni sustav, tkivni nadzor i lokalnu regulaciju protoka; protok krvi u mozgu, cerebrospinalna tekućina i moždani metabolizam.
  • Objasniti kratkoročne i dugoročne mehanizme kontrole krvnog tlaka i ulogu bubrega
  • Definirati sastav i raspodjelu tjelesnih tekućina
  • Objasniti stvaranje mokraće u bubrezima, glomerularnu filtraciju, bubrežni protok krvi i nadzor nad njima; autoregulaciju GF i BPK, funkciju bubrežnih kanalića, nadzor nad prometom minerala funkcija bubrežnih kanalića, nadzor nad prometom minerala, određivanje homeostaze natrija u tjelesnim tekućinama, ADH, žeđ.
  • Objasniti plućnu ventilaciju,  mehaniku plućne ventilacije, plućne volumene i kapacitete, MV disanja, alveolarnu ventilaciju, funkcije dišnih puteva
  • Objasniti plućnu cirkulaciju, plućnu kapilarnu dinamiku, Starlingove sile, plućni edem i pleuralnu tekućinu,
  • Odrediti i usporediti djelovanje Starlingovih sila u različitim tjelesnim kapilarama i rastumačiti posljedice njihovih promjena.
  • Objasniti fizikalna načela prijenosa plinova difuzija kisika i CO2 kroz respiracijsku membranu; prijenos kisika i CO2 krvlju i tjelesnim tekućinama, omjer respiracijske izmjene. Dišni centar, kemijska kontrola disanja centralni i periferni kemoreceptori, regulacija disanja tijekom mišićnog rada
  • Načiniti osnovnu statičku spirometriju i interpretirati nalaz (fiziološki)
  • Opisati građu jetre, metaboličke funkcije jetre, protok krvi kroz jetru, stvaranje žuči, bilirubin.
  • Opisati osnovnu fiziologiju vida i sluha.
  • Usporediti homeostatske mehanizme uključene u odgovor na velike nadmorske visine, dubine, mišićni rad i bestežinsko stanje
  • Nabrojati sastav krvi, objasniti hemostazu. Definirati ulogu eritrocita u transportu kisika i Co2 i regulaciji acidobazne ravnoteže.  Nabrojati osnovne hematološke laboratorijske testove.
  • Navesti raspodjelu najvažniji minerala u tijelu i njihov metabolizam, ulogu bubrega, probavnog sustava u homeostazi minerala i elektrolita.
  • Nabrojati sustave za kontrolu acidobazne ravnoteže, opisati načine regulacije A-B i ulogu dišnog i bubrežnog sustava u kompenzaciji acido-baznih poremećaja.
  • Opisati funkcija endokrinog sustava kao nadzornog regulacijskog sustava u cjelini i pojedinačno hipofize, štitnjače, nadbubrežne žlijezde, endokrine gušterače, paratireoidnih žlijezda i spolnih žlijezda, hipotalamus-hipofizne osi, spolnih žlijezda. Opisati promjene u trudnoći i menopauzi
  • Opisati prilagodbe novorođenčeta na izvanmaternični život.

webmail studomat  knjiznica alumni