Vasiljev*, ...., Subotić, ...., Marinović Glavić, ...., Juraga, ...., Bilajac, ...., Jelaković, ...., & Rukavina, .... (2022). Overview of Iodine Intake. Southeastern European Medical Journal, 6(1), 12-20. doi:10.26332/seemedj.v6i1.241